sesti

Created by Mirco Viglietti

6th CASE: INSTRUMENTAL (6. SKLON)

 

MASCULINE

FEMININE

NEUTER

SINGULAR

(z) lepim vlakom

(z) lepo sobo

(z) lepim mestom

DUAL

(z) lepima vlakoma

(z) lepima sobama

(z) lepima mestoma

PLURAL

(z) lepimi vlaki

(z) lepimi sobami

(z) lepimi mesti

Words whose root ends in

c / č / j / š / ž

MASCULINE

NEUTER

SINGULAR

(z) lepim muzejem

(z) lepim gledališčem

DUAL

(z) lepima muzejema

(z) lepima gledališčema

 

The 6th case (instrumental) ALWAYS comes after a PREPOSITION.

 

PREPOSITIONS

Examples:

In English:

S/Z

Grem v službo z vlakom.

Ostanem doma s Petrom.

[ I go to work BY train. ]

[ I'll stay at home WITH Peter. ]

ZA

 

Cesta je za stanovanjem.

 

[ The street is BEHIND the flat. ]

MED

Med množico sem videl Barbaro.

Matej je med Marjanom in Janezom

[ I have seen Barbara AMONG the crowd. ]

[ Matej is BETWEEN Marjan and Janez. ]

PRED

Umij si roke pred večerjo.

Parkirišče je pred nakupovalnim centrom.

[ Wash your hands BEFORE dinner. ]

[ The car park is IN FRONT OF the shopping centre. ]

POD

Maček je pod stolom.

[ The cat is UNDER the chair. ]

NAD

Slika je nad omaro.

[ The picture is ABOVE the wardrobe. ]