S/Z or IZ?

S/Z ali IZ?LESSONProfesor prihaja šole.
John je Anglije.
Prihajamo trga.
Janez prihaja banke.
Barbara prihaja trgovine.
Sem Danske.
Marjan prihaja garaže.
A prihajate jezera?
Prihajamo izleta.
Smo Avstrije.
Prihaja letališča.
So Portugalske.
Prihajaš gledališča?
A so Sicilije?
Prihajava plaže.
Prihajamo pijače.